Daarom onderneem je in Gelderland

Ondernemen in Gelderland Bouwstede

Heb je er wel eens over nagedacht om te ondernemen buiten de randstad en over de mogelijkheden die de provincie biedt? Heb je er wel eens over nagedacht om te gaan ondernemen in Gelderland? In dit artikel geven we je een aantal goede redenen om je bedrijf te starten in Gelderland.

Stimulering vanuit de Provincie

De Provincie Gelderland zet actief in op het ondersteunen van MKB-ers in de regio. Dit doet zij ondermeer door hen te helpen hun omzet te laten groeien en daarmee de werkgelegenheid in de provincie te vergroten. Zo lanceerde de Provincie Gelderland De Startversneller en de Groeiversneller. Middels deze initiatieven kunnen ondernemers vouchers ontvangen maar krijgen zij ook toegang tot een rijk kennisnetwerk in Gelderland.

Strategische ligging van Gelderland

In het rapport: de kracht van Oost-Nederland, waarin zeven kernboodschappen worden geformuleerd, wordt de strategische ligging van Gelderland beschreven. Op het gebied van bijvoorbeeld Voedsel en Landbouw is Wageningen het mondiaal kenniscentrum. Gelderland is natuurlijk tevens een grensregio en ligt daarmee dicht bij Duitsland. Dit biedt vele mogelijkheden voor ondernemers die buiten onze landsgrenzen zaken willen doen.

Innovatie om de hoek

Met de Universiteit van Wageningen en daarmee ook Foodvalley is voor ondernemers innovatie letterlijk om de hoek te vinden. De Universiteit werkt graag samen met ondernemers waardoor kennisdeling en innovatie ontstaat. Daarnaast biedt de Universiteit soms ook leuke kansen voor ondernemers. Voor bepaalde experimenten zijn ze bijvoorbeeld op zoek naar bedrijven, zie voorbeeld het onderzoek naar groen op kantoorruimtes.

Eigen initiatieven

Ook van ‘onderop’ worden er initiatieven ontplooid om ondernemen in Gelderland aantrekkelijk te maken. Zo richtte drie ondernemers uit Gelderland het concept ‘Made in Gelderland‘ op. Dit is een initiatief om (startende) ondernemers in de regio met elkaar te verbinden en elkaars netwerk en kennis te kunnen gebruiken.

Tenslotte kent Gelderland ook vele netwerkclubs (zowel formeel als informeel). Ondernemers binnen zulke clubs leren elkaar kennen om op die manier gebruik te kunnen maken van elkaars netwerk.

Mooie werkplekken tegen scherpe tarieven

In tegenstelling tot de dure randstad, kunt u in Gelderland voor scherpe tarieven bedrijfsruimtes huren op toplocaties. Vaak met voldoende parkeergelegenheden en dichtbij het openbaar vervoer en snel- of verbindingswegen. Denk bijvoorbeeld aan ondernemerscentra waar verschillende bedrijven gevestigd zijn in één pand.